Kosten overlijdensrisicoverzekering

Een website over grafstenen kopen kan niet zonder informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Allereerst omdat deze vaak verward wordt met een uitvaartverzekering. Beide verzekeringen zijn echter compleet verschillend en toch zijn er overlappingen te vinden die handig kunnen zijn bij het regelen van een begrafenis of een crematie.

Vandaar dat hier aandacht besteed wordt aan de overlijdensrisicoverzekering. We laten zien met welk doel deze verzekering afgesloten wordt, welke vormen er zijn van de overlijdensrisicoverzekering en hoe dit gebruikt kan worden bij een begrafenis of een crematie. Tevens besteden we aandacht aan een speciale vorm van deze verzekering: de overlijdensrisicoverzekering zonder gezondheidsverklaring.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering?

De overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een leven lang mee kan gaan. De verzekeraar betaalt namelijk pas uit bij het overlijden van de verzekerde persoon, op voorwaarde dat het aan de voorwaarden van de overlijdensrisicoverzekering voldoet. Er zijn twee factoren die een grote rol van betekenis spelen:

  • Is de verzekerde overleden voor de leeftijd die in overlijdensrisicoverzekeringde polis opgenomen is? (dit geldt alleen bij een tijdelijke verzekering, bijvoorbeeld 30 jaar)
  • Is de premie elke maand betaald?

Er is iets vreemds aan de hand met de premie van de overlijdensrisicoverzekering. Deze blijft namelijk gelijk. Het is niet zo dat een ouder persoon veel meer premie betaalt dan een jong persoon, wat wel het geval is bij een uitvaartverzekering. Dit heeft te maken met het feit dat de overlijdensrisicoverzekering een vast tijdsbestek heeft.

Deze verzekering wordt meestal afgesloten op het moment dat er een grote schuld aangegaan wordt. Dit is wettelijk verplicht bij een hypotheek: het is een zekerheid omdat dat de nabestaande de restschuld van de hypotheek kan betalen door gebruik te maken van de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering.

Een andere reden om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, is om het makkelijker te maken voor de nabestaanden. Zo kan de nabestaande stoppen met werken om de kinderen op te voeden of de schulden af te betalen die zijn blijven staan. Ook kan het geld gebruikt worden om onverwachte uitgaven rond het overlijden van de persoon te dekken, wat in nagenoeg alle gevallen voorkomt.

Welke vormen van de overlijdensrisicoverzekering zijn er?

De overlijdensrisicoverzekering is niet een verzekering met een vaste vorm. Er zijn verschillende varianten:

  • De tijdelijke variant. Deze komt het meeste voor. Er wordt gekozen voor een bepaald aantal jaar. Overlijdt de verzekerde binnen het tijdsbestek, dan keert de overlijdensrisicoverzekeraar uit. Overlijdt de persoon na het tijdvak, dan wordt er niet uitgekeerd.
  • De levenslange variant. Deze overlijdensrisicoverzekering premie is uiteraard veel hoger. De verzekeraar zal namelijk met zekerheid uit moeten betalen (een aantal uitzonderingen daargelaten).
  • Een vaste termijn. Dit is een tijdelijke variant, maar er is één groot verschil: De verzekeraar betaalt uit op een vooraf bepaald moment. Omdat de verzekeraar weet wanneer het geld er moet zijn, is de premie lager. Voor nabestaanden kan dit bijzonder onhandig zijn, omdat zij moeten wachten op uitbetaling na overlijden. Dit kan zomaar tien jaar of langer duren.
  • Dalend of stijgend. Er zijn uitzonderingen waarbij het uit te keren bedrag (en dus de premie) omhoog of omlaag gaat. Dit kan gekoppeld zijn aan de restschuld van de hypotheek.

Het is goed om op te merken dat de laatste tijd een flexibiliteit ontstaan is bij de verzekeraars, waardoor er meer uitzonderingen te maken zijn op de bestaande vormen. Of dit wenselijk is, is nog maar de vraag. In veel gevallen is het wenselijker om een standaardvariant te kiezen. Op die manier kom je niet voor vervelende verrassingen te staan.

Een overlijdensrisicoverzekering gebruiken voor een begrafenis?

Wanneer iemand komt te overlijden, zit je niet te wachten op problemen. Toch is dit meestal het eerste dat op je af zal komen na het overlijden van een familielid, vriend of partner. Heeft deze persoon tijdens het leven geen uitvaartverzekering gehad? Of is de dekking van deze verzekering lang niet genoeg om de kosten van een begrafenis of crematie te dekken? Dan is de kans groot dat de rekening bij jou komt te liggen. Net nu je daar net even niet op zit te wachten.

Dat is waar een overlijdensrisicoverzekering ook bij kan helpen. Heeft de overledene wel een overlijdensrisicoverzekering afgesloten in het verleden vanwege een hypotheek bijvoorbeeld? Dan is de kans groot dat er genoeg geld aanwezig zal zijn om in ieder geval een deftige begrafenis of crematie op te zetten, inclusief grafsteen en doodskist.

Let er wel op dat het geld ook genoeg moet zijn om eventueel andere schulden in te dekken en de belastingen te betalen die over het uitgekeerde bedrag verrekend zullen worden.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering zonder gezondheidsverklaring?

Een aanbieder van overlijdensrisicoverzekeringen heeft geen acceptatieplicht. Wanneer je je aanmeldt voor een overlijdensrisicoverzekering, kun je dus geweigerd worden en dat is wettelijk toegestaan door de Nederlandse wetgever. Opvallend is dit natuurlijk niet. De verzekeraar wil mensen met grote kans op voortijdig overlijden uit kunnen sluiten.

In dit geval wordt er gevraagd om een gezondheidsverklaring. Er wordt een medische keuring aangevraagd bij een huisarts die niet de huisarts van de aanvrager is. Hierna wordt een rapport opgesteld. Is het risico te groot, dan kun je geweigerd worden.

Daar zijn oplossingen voor. Wanneer je een verzekering afsluit met een waarde van minder dan €160.000 dan wordt er geen gezondheidsverklaring gevraagd. Daarnaast zijn er verzekeraars die een overlijdensrisicoverzekering zonder gezondheidsverklaring aanbieden. In veel gevallen gaat het hier overigens gewoon om een verzekering met een verzekerd bedrag van minder dan 160.000 euro.

Overlijdensrisicoverzekering online afsluiten

Een overlijdensrisicoverzekering is een ideale uitkomst voor de nabestaanden en meestal kost het je slechts een paar euro per maand. We willen benadrukken dat dit geen alternatief is voor een uitvaartverzekering. Het is echter wel een handige aanvulling. Heb je een overlijdensrisicoverzekering nodig om je nabestaanden op weg te helpen na het overlijden, of wil je een hypotheek afsluiten en vereist de bank een overlijdensrisicoverzekering? Dan kun je deze direct online vergelijken en afsluiten. Tegenwoordig is het aanvragen van een dergelijke verzekering slechts een paar minuten werk, net als het aanvragen en afsluiten van een uitvaartverzekering.