Je laten resomeren zou eind 2021 mogelijk moeten zijn

Na de zomer van 2021 zou het mogelijk moet zijn om te kunnen kiezen uit de volgende vormen van lijkbezorging: cremeren en begraven maar ook het zeemansgraf, het beschikbaar stellen aan de wetenschap en resomeren. Resomeren is ook wel bekend als alkalische hydrolyse. Deze techniek zou het nieuwe groenere alternatief moeten zijn naast begraven en cremeren. Deze techniek maakt gebruik van het oplossen van het lichaam, waarna na het hele proces uiteindelijk een wit poeder overblijft. Dit poeder kan dan weer gebruikt kan worden om uit te strooien of om in een pot mee naar huis te laten nemen door de nabestaanden.

urn

Het concept humaan composteren is ook erg dichtbij geweest om toegestaan te worden, maar de Gezondheidsraad is van mening dat hier nog te weinig informatie over beschikbaar is en het kabinet heeft dit advies overgenomen. Dat houdt echter niet in dat er in de toekomst geen nieuwe mogelijkheden toegevoegd worden aan de nieuwe wetgeving.

Resomeren en dan het riool in?

Bij het proces van het resomeren komt er een vloeistof vrij die PH neutraal zou moeten zijn voor deze het riool in zou stromen. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie Kajsa Ollongren overweegt echter om hier meerdere mogelijkheden voor open te laten voor de nabestaanden. Dat er in plaats van poeder bijvoorbeeld vloeistof meegenomen kan worden. Beide zouden PH neutraal of steriel moeten zijn dus voor de verwerking ervan zou geen wezenlijk verschil zijn. Ook is het idee om deze vloeistof (die dus steriel is) te gaan gebruiken voor de bemesting van akkers en productiebossen, maar ook herinneringsplaatsen worden genoemd. Ook zou het gebruikt kunnen worden om biogas te vervaardigen. Het belangrijkste waar echter naar gekeken wordt, is de veiligheid van de mensen die in de regio wonen en het voorkomen van mogelijke overlast voor deze bewoners.

Wil je meer informatie over wat minister Ollongren toelaatbaar vindt? Dan kan je hier het PDF bestand vinden wat als reactie gestuurd is naar de Tweede Kamer.

Welke andere vormen van Lijkbezorging werden genoemd in het onderzoek?

Naast resomeren, werd ook composteren, cryomeren, plastineren en invriezen (cryonisme) bestudeerd. Resomeren is het enige van deze mogelijkheden die groen licht krijgt. Rondom het concept van composteren liggen te veel twijfels. Ook omdat het composteren van dieren (wat nu al gebeurt) gebonden is aan vele strikte regels die ervoor zorgen dat het een langdurig proces zou zijn om dit met mensen te gaan doen. Daarnaast is er te weinig informatie wat er gebeurt met het lichaam en hoe dit overeenkomt met de afbraak van risicovolle stoffen in het lichaam en het algehele afbreken van het lichaam. Cryomeren is verder niet bestudeerd, dit omdat het enkel een concept is – want er zijn nog geen installaties die humaan zijn om dit te kunnen bestuderen. Het plastineren is in zijn geheel niet bestudeerd omdat het vooral gaat om het conserveren van een lichaam en niet het afbreken ervan. Hetzelfde geldt voor het proces van invriezen.

Op naar een groenere uitvaart

Gunstige ontwikkelingen dus voor de groenere manieren van een uitvaart. Resomeren is beter voor het milieu dan je later cremeren of begraven. Over een mogelijk kostenplaatje is nog niets bekendgemaakt. Maar de verwachting is dat deze kosten absoluut niet hoger komen dan de kosten van een uitvaart op dit moment. Dat houdt in dat je nog altijd tussen de € 7000 en € 10.000 zal moeten uittrekken voor je uitvaart. De werkelijke kosten hiervan zullen echter pas bekend worden gemaakt als de eerste mogelijkheden er zijn om je daadwerkelijk te laten resomeren.

groene-uitvaart