Crematoria op zoek naar duurzame oplossingen

crematoria op zoek naar duurzame oplossingen uitvaart

Ook op het gebied van uitvaarten wordt nu meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Op dit moment kost het cremeren van een overledene ongeveer 60 kuub gas. Met de 149.000 mensen die overleden in 2016 en 65% dat voor crematie koos, betekent dit bijna 6 miljoen kuub gas. Genoeg om bijna 4000 huishoudens in Nederland een jaar lang van gas te voorzien.

In Groningen wordt gewerkt aan het eerste crematorium waar elektrisch gecremeerd wordt. Ook wordt er in Den Haag gekeken naar de mogelijkheden om overledenen te resomeren.

Duurzame oplossingen in crematoria

Duurzame oplossingen zijn hard nodig in crematoria. Wereldwijd wordt in alle branches nagedacht over manieren om energieverbruik terug te brengen. Aangezien overlijden iets is dat onlosmakelijk aan leven verbonden is, kunnen we hier veel winst behalen. Klimaatneutrale uitvaarten staan daarmee steeds meer in de belangstelling, zeker bij de huidige generaties die zich veel meer bewust zijn van de ecologische voetafdruk.

In de toekomst wordt daarom meer aandacht besteed aan elektrisch cremeren, bij voorkeur met schone en hernieuwbare energiebronnen. In Groningen gaat men nog een stap verder. Het gebouw moet straks meer energie opleveren dan gebruiken en wordt op alle vlakken meer aandacht besteed aan duurzaamheid.

De optie van resomeren van overledenen

Er komen nog meer opties straks. Op dit moment zijn de opties als volgt:

  • Begraven;
  • Cremeren;
  • Afstaan van het lichaam aan de wetenschap.

Er wordt nu ook gekeken naar de mogelijkheden rond het resomeren van overledenen. Het lichaam van de overledene wordt dan opgelost in water en vooral in Amerika is hier veel animo voor. De Nederlandse politiek is op dit moment aan het kijken wat de exacte invulling is. Ruim 25% van de ondervraagden in Nederland gaf aan interesse te hebben in deze optie, die ook veel vriendelijker is voor het klimaat. In 2020 komt hier meer nieuws over.

Regels worden binnen korte tijd aangepast

Ook op andere gebieden worden de regels aangepast. Waar nabestaanden nu pas na een maand de as op kunnen halen in het crematorium, wordt de termijn aanzienlijk verkort. Ook worden er regels opgesteld rond het weggooien van de urn van overledenen waarvan de as niet door nabestaanden opgehaald wordt.

Daarmee staan er grote veranderingen op de planning die ook gevolgen kunnen hebben voor uitvaartverzekeringen en uiteraard ook het bestellen van grafstenen – wat nu ineens een stuk minder relevant wordt voor de mensen die zelf hun uitvaart willen regelen.