Crematoria op zoek naar duurzame oplossingen

crematoria op zoek naar duurzame oplossingen uitvaart

Ook op het gebied van uitvaarten wordt nu meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Op dit moment kost het cremeren van een overledene ongeveer 60 kuub gas. Met de 149.000 mensen die overleden in 2016 en 65% dat voor crematie koos, betekent dit bijna 6 miljoen kuub gas. Genoeg om bijna 4000 huishoudens in Nederland een jaar lang van gas te voorzien.

In Groningen wordt gewerkt aan het eerste crematorium waar elektrisch gecremeerd wordt. Ook wordt er in Den Haag gekeken naar de mogelijkheden om overledenen te resomeren.

Duurzame oplossingen in crematoria

Duurzame oplossingen zijn hard nodig in crematoria. Wereldwijd wordt in alle branches nagedacht over manieren om energieverbruik terug te brengen. Aangezien overlijden iets is dat onlosmakelijk aan leven verbonden is, kunnen we hier veel winst behalen. Klimaatneutrale uitvaarten staan daarmee steeds meer in de belangstelling, zeker bij de huidige generaties die zich veel meer bewust zijn van de ecologische voetafdruk.

In de toekomst wordt daarom meer aandacht besteed aan elektrisch cremeren, bij voorkeur met schone en hernieuwbare energiebronnen. In Groningen gaat men nog een stap verder. Het gebouw moet straks meer energie opleveren dan gebruiken en wordt op alle vlakken meer aandacht besteed aan duurzaamheid.

De optie van resomeren van overledenen

Er komen nog meer opties straks. Op dit moment zijn de opties als volgt:

  • Begraven;
  • Cremeren;
  • Afstaan van het lichaam aan de wetenschap.

Er wordt nu ook gekeken naar de mogelijkheden rond het resomeren van overledenen. Het lichaam van de overledene wordt dan opgelost in water en vooral in Amerika is hier veel animo voor. De Nederlandse politiek is op dit moment aan het kijken wat de exacte invulling is. Ruim 25% van de ondervraagden in Nederland gaf aan interesse te hebben in deze optie, die ook veel vriendelijker is voor het klimaat. In 2020 komt hier meer nieuws over.

Regels worden binnen korte tijd aangepast

Ook op andere gebieden worden de regels aangepast. Waar nabestaanden nu pas na een maand de as op kunnen halen in het crematorium, wordt de termijn aanzienlijk verkort. Ook worden er regels opgesteld rond het weggooien van de urn van overledenen waarvan de as niet door nabestaanden opgehaald wordt.

Daarmee staan er grote veranderingen op de planning die ook gevolgen kunnen hebben voor uitvaartverzekeringen en uiteraard ook het bestellen van grafstenen – wat nu ineens een stuk minder relevant wordt voor de mensen die zelf hun uitvaart willen regelen.

Vinden van nabestaanden bij uitvaart moeilijker geworden

nabestaanden uitvaart vinden lastig

De Stentor meldt dat het vinden van nabestaanden bij het regelen van een uitvaart steeds moeilijker wordt. De nabestaanden van de overledene kunnen zich in het buitenland bevinden. In steeds meer gevallen willen de nabestaanden echter de uitvaart gewoon niet regelen en houden zij zich stil. Wanneer dit gebeurt, neemt de gemeente de uitvaart op zich. Aangezien het aantal alleenstaande ouderen alleen maar toeneemt dankzij de vergrijzing, is het belangrijk dat er op tijd afspraken gemaakt worden over de uitvaarten.

Directe familieleden lastig te vinden

In de Stentor was Samson (Monuta) aan het woord, die vertelt dat het steeds vaker gebeurt dat ouderen geen directe familieleden meer hebben – of geen contact hebben met de familie. Dit kan gebeuren door een verstoring in de relatie, maar ook lange afstanden spelen hierbij een grote rol. Nederlanders emigreren immers steeds vaker en lang niet alle ouderen zijn even handig met de moderne technieken om contact te houden.

Maak op tijd afspraken over de uitvaart!

In sommige gevallen houden de familieleden zich stil omdat de kosten van de uitvaart te hoog zijn voor hen. Heb je nog geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten en is er geen uitvaartverzekering die uitkeert bij overlijden? Dan lopen de kosten voor de nabestaanden in de duizenden euro’s wanneer zij wél de uitvaart regelen.

Wat gebeurt er wanneer er geen nabestaanden gevonden worden?

Worden er geen nabestaanden gevonden, dan regelt de gemeente de uitvaart. In de meeste gevallen wordt er gekozen voor een uitvaartverzorger. In Amersfoort is dat overigens verleden tijd: de gemeente gaat zelf de uitvaarten regelen wanneer er geen nabestaanden gevonden worden. Hierbij kan vaak geen of nauwelijks rekening gehouden worden met eventuele wensen van de overledene.

Mensen die wél afspraken gemaakt hebben over hun uitvaart (zoals welke grafsteen of receptie gekozen wordt, inclusief de keuze voor de muziek), hebben immers vaak wél een verzekering afgesloten of een contact opgegeven.

Het is verstandig om vandaag nog te beginnen met het maken van afspraken. Er zijn nog altijd veel ouderen die het idee hebben dat zij dit op het laatste moment kunnen regelen. De vraag is echter wanneer dit laatste moment komt – en of je het aan ziet komen.

Denk aan de nabestaanden – en wederzijds

Goed contact met familie op hogere leeftijd is belangrijk – maar het zorgen voor de juiste middelen is minstens zo belangrijk. Wil je zeker weten dat je de nabestaanden niet opzadelt met een enorme last (of een dilemma) bij het overlijden, regel dan de uitvaart en verzekeringen bijtijds.

Een overledene op de mond kussen, mag dat?

Mag je een overledene op de mond kussen? Het is een vreemde vraag voor de mensen die niet te maken hebben met een ziekbed of sterfgeval in de nabije omgeving. Voor de mensen die wel te maken hebben met iemand die komt te overlijden, of overleden is, is het een heel ander verhaal. Toch is de discussie bijna net zo heftig als die over een tweedehands grafsteen.

Het moment van afscheid nemen, bij het leven of erna, is een emotioneel en innig moment. Het is een moment dat niet herhaald kan worden. Daarom is het goed om te weten hoe het precies zit. Mag je een overledene een kus op de mond geven, of op het voorhoofd, of liever helemaal niet?

De bron van de twijfel

Vroeger was er veel onduidelijkheid en wanneer er iets niet duidelijk was, werd het verboden. Het kussen van een overledene was hier onderdeel van, maar tegenwoordig weten we veel meer. De stelregel is eigenlijk eenvoudig. Je mag een overledene op de mond kussen, maar houd er altijd rekening mee dat er veel bacteriën aanwezig kunnen zijn in de mond. Is de overledene gestorven door een besmettelijke ziekte, dan kan het dus onverstandig zijn om te kiezen voor de mond.

Een kus op het voorhoofd is een meer gebruikelijke keuze. Het is een innige manier van afscheid nemen, zonder direct een risico te lopen. Doe dit uiteraard wel voorzichtig, let bijvoorbeeld goed op waar je je armen neerzet voor ondersteuning.

Vergeet niet dat afscheid nemen een emotioneel beladen moment is, en dat je het nog eens kunt doen over een week, of een maand. Bedenk je van tevoren hoe je afscheid wilt nemen, wat je wilt zeggen en wat je wilt doen. Dat klinkt eenvoudig, maar onder emotionele omstandigheden kan het nog bijzonder lastig zijn om ook daadwerkelijk de plannen uit te voeren die je bedacht had.

Tip: bekijk alles wat je moet weten over een uitvaartverzekering!

Onderschatting wat de laatste levensfase kost aan zorg

Er wordt te weinig rekening gehouden met de extra zorgkosten die er nodig zijn bij de laatste levensfase, dit draait niet alleen om de zorg maar ook om wensen die er mogelijk zijn voor een uitvaart of andere zaken rondom het einde. Een groot deel van de Nederlandse bevolking kan deze extra kosten niet financieren.

Bewustwording van prijzen binnen de uitvaartbranche

De Nederlandse bevolking is zich niet kosten van overlijdenbewust van de kosten die gepaard gaan met alle veranderingen die er zijn in de laatste levensfase. Een groot deel van de bevolking denkt nog altijd dat de overheid een deel van deze zorgkosten op zich zal nemen, waar een ander deel er heilig van overtuigd is dat ze helemaal geen enkele bijdrage hoeven te leveren in deze laatste fase van hun leven. Dit zorgt er mede voor dat er te weinig geld opzij gezet wordt om dit allemaal in goede banen te kunnen leiden. Want maar liefst vier van de tien Nederlanders kunnen de laatste wensen niet financieren.

Dit zorgt ervoor dat ouderen en terminaal zieke mensen te weinig budget hebben om de zorg in te kopen die ze nodig hebben – laat staan om die laatste wens nog in vervulling te laten gaan. Dit is bijzonder spijtig want juist deze laatste fase van het leven draagt niet alleen voor de persoon in kwestie bij aan een goed afscheid ook voor familie en vrienden is dit een periode die zeer belangrijk genoemd mag worden.

Iets waar veel mensen ook geen rekening mee houden, is het feit dat de gemiddelde uitvaartverzekering pas uitbetaalt nadat de persoon in kwestie overleden is, in veel gevallen is dit té laat om nog een bijdrage te kunnen leveren aan de laatste wensen van iemand of voor de zorg van iemand. Gelukkig wordt hier tegenwoordig steeds beter naar gekeken, en is het indien je de juiste verzekering afsluit mogelijk om een voorschot te krijgen op je verzekering van maximaal 50%. Nog een reden temeer om eens goed naar je eigen uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering te kijken, en te bedenken of je nog wensen zou kunnen hebben waarvoor extra geld nodig zou zijn.

Het aantal uitvaartbedrijven groeit sterk door vergrijzing

De uitvaartindustrie is in de afgelopen tien jaar met bijna 80% gegroeid, een van de redenen hiervoor is de vergrijzing. Van deze bedrijven valt 10% onder de mortuaria en crematoria, de rest van de bedrijven vallen onder de uitvaartverzorging. Het is allang niet vreemd meer te noemen dat er binnen deze branche mogelijkheden liggen voor veel ondernemers.

De consument wil namelijk steeds vaker iets wat niet standaard is, handgeschilderde doodskisten bijvoorbeeld zijn allang niet meer uniek of speciaal te noemen – er is namelijk steeds vaker vraag naar. En waar er vraag is, zijn er ondernemers die zullen zorgen dat er aanbod is. Ook is het zo dat steeds meer mensen, steeds beter hun eigen uitvaart regelen. Zeker in de terminale zorg zijn mensen steeds vaker bezig met hun eigen afscheid, zodat het ten eerste precies is zoals zij het willen, en dat er ten tweede voor de nabestaanden een zorg minder is, omdat dit allemaal al geregeld is.

Kleine bedrijven actief in de uitvaartindustrie

Binnen de uitvaartbranche zijn dan ook meer uitvaartbedrijven nederlandveel ondernemingen klein te noemen, bij 8% van de bedrijven in deze branche zijn vijf of meer mensen in loondienst en in totaal zijn er een kleine 10.000 mensen in deze branche werkzaam. Wie een idee wil hebben hoe goed het gaat in deze branche? De sector was over 2016 gemeten goed voor € 1,2 miljard, wat een stijging is van 10% ten opzichte van 2010. Een grote stap voorwaarts zou je kunnen stellen.

Uitvaartverzekering dekt niet alles meer

Een van de redenen dat er zoveel geld omgaat binnen de uitvaartbranche is het feit dat mensen zelfs bij een uitvaartverzekering bij moeten betalen, een grafsteen kopen is niet goedkoop maar denk daarnaast ook aan een advertentie in de krant, bloemen, volgauto’s en zo meer dingen.

Onze wensen veranderen, waardoor de prijzen stijgen. De gemiddelde uitvaart waar drie stukken muziek gespeeld worden, zonder dat iemand een speech geeft en waarna je twee kopjes koffie krijgt bij het condoleren? Dat is een zeldzaam gegeven dezer dagen – zorg op maat wint aan populariteit en de vergrijzing zorgt ervoor dat wat de een zijn dood is, de ander zijn brood wordt.